Parkunload App Zona DUM Càrrega Descàrrega
Parkunload App Zona DUM Carrega Descarrega Vic

Zona DUM, Càrrega i Descàrrega · Distribució Urbana de Mercaderies

Logística Urbana Sostenible

EIT Urban Mobility

Innovació en mobilitat i logística urbana sostenible amb el suport de la Unió Europea.

Què és una zona DUM?

Una zona DUM de Distribució Urbana de Mercaderies és un espai d’estacionament amb temps limitat, restringit i gratuït per furgonetes, camions o vehicles comercials, regulat i controlat amb aplicacions mòbils.

Els conductors han d’utilitzat l’App per registrar l’estacionament en el codi de zona imprès al senyal que delimita cada zona DUM.

El permís i temps d’estacionament pot ser variable o dinàmic en funció de l’ubicació, l’hora punta, el tipus de vehicle, les emissions o el perfil del conductor.

Solució digital
0 %
Major rotació
+ 0 %
Menor ús indegut
- 0 %
Més eficaç i productiu
x 0

Solució eficient i unica amb Parkunload

Parkunload App Zona DUM Carrega Descarrega Vic
Fàcil d'instal·lar, sense obra civil.

Sense xarxa de telecomunicacions addicional.

Sense connexió a la xarxa elèctrica.

Solució eficient, altament escalable

Sense càmares. Protecció de privacitat.

Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE).

Regulació dinàmica · Temps màxim variable

Ubicació precisa
Tipus de vehicle
Dia de la setmana
Pes màx. autoritzat
Hora punta o vall
Emissions del vehicle
Perfil del conductor
Grups de matrícules

Plataforma d'estacionament basada en Apps i Bluetooth

Parkunload Senyal Bluetooth zona DUM Vic

Senyal amb sensor Bluetooth

Ubicació i regulació precises via Bluetooth.

ZONES
Parkunload App mòbil per conductors

App mòbil per conductors

Estacionaments i disponibilitat per zona.

CONDUCTOR
Parkunload App PKUN control per agents

App mòbil per agents

Control d'estacionaments per zona.

AGENTS
Parkunload BackOffice per ciutats

Aplicació web de BackOffice

Estacionaments i indicadors en temps real.

PANELL
Parkunload plataforma Big Data Analytics

Big Data Analytics

Decisions basades en dades per urbanistes.

BIG DATA